Close

Loosime välja kolm uhiuut iPhone7 nutitelefoni, millesse on Telia pannud SUPER kõnekaardi!

Tangi see sügis Alexela tanklates meie Sooduskaardiga vähemalt 30 liitrit ja osale loosis, kus peaauhinnaks on kolm iPhone7 nutitelefoni. Igas telefonis on ka rohke kõneaja ja internetimahuga SUPER kõnekaart!

Leia meie kodulehelt endale lähim Alexela tankla

Hakka Alexela ärikliendiks ja teeme Sulle personaalse kütusepakkumise

 1. Alexela kampaania „Tangi SUPER nutikalt ja võida iPhone 7” (edaspidi „Kampaania“) korraldaja on AS Alexela Oil, Roseni 13, 10111 Tallinn (edaspidi „Korraldaja“). Kampaania toimub kooskõlas käesolevate reeglitega (edaspidi „Reeglid“). Kampaania Korraldajal on õigus muuta reegleid kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete kohaselt.
 2. Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud Korraldaja käesolevates Reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaaniaperiood on 15.09.2017 kuni 31.10.2017, Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eestis.
 4. Kampaania auhindadeks on 3 (kolm) mobiiltelefoni Apple iPhone 7 32 GB koos SUPER kõnekaardiga.
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb tankida kampaaniaperioodi jooksul Alexela Sooduskaarti kasutades Alexela tanklas vähemalt 30l kütust. Arvesse lähevad kütusena bensiinid 95 Clean System3, 95 Nitro3000, 98 Clean System3, diislikütus D Clean System, LPG autogaas ja CNG autogaas. Isiku registreerimine loosimisel osalemiseks toimub automaatselt Sooduskaardi andmete alusel ja iga Sooduskaardiga tangitud 30 liitrit annab 1 hääle, iga järgnev 30 liitrit annab lisahääle. Kampaanias osalemine on tasuta.
 6. Võitjad loositakse 08.11.2017. Selleks kuupäevaks arvutatakse kokku iga Kampaanias osaleja häälte arv ning auhinnad loositakse välja juhuslikkuse generaatori abil.
 7. Võitjate nimed avaldatakse internetilehel www.alexelaoil.ee 10.11.2017 ning nendega võetakse ühendust nende poolt Alexelale antud kontaktide kaudu 5 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
 8. Auhindade kättesaamine toimub Alexela kontoris aadressil Roseni 13, Tallinn.
 9. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja kehtestatud Kampaania tingimustele või kui võitjaga ei ole hiljemalt 30. novembriks 2017 kontakti saadud.
 10. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejatel tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannavad Kampaanias osalejad.
 11. Võitu ei asendata osalejate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega anta välja rahas. Auhind, mida võitja ei ole õigeaegselt välja lunastanud, väljastamisele ei kuulu.
 12. Kampaanias osalevad Alexela Sooduskaartide omanikud. Kampaanias ei osale Alexela ärikliendid. Kampaanias ei või osaleda ASi Alexela Oil töötajad ja nende perekonnaliikmed.
 13. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 14. Kampaania Korraldaja ei võta vastutust Kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud Kampaania korraldamise tingimusi või esitanud Kampaania Korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole toimunud Kampaania Korraldaja süül.
 15. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 16. Kampaania Korraldaja ei vastuta võitjale ja/või võidu kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele võitude kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 17. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 30.11.2017 kirjalikult Kampaania Korraldaja aadressile AS Alexela Oil, Roseni 13, 10111 Tallinn märgusõnaga „kampaania!ˮ või meiliaadressil alexela@alexela.ee.
 18. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Kampaania reeglid