Close

Tangi see suvi Alexela tanklates vähemalt 30 liitrit ja osale loosis, kus peaauhinnaks on reis neljale inimesele Liverpooli!


Lisaks loosime igal nädalal välja Ragnar Klavani autogrammiga jalkasärgi ja jalgpalli.

Registreeri tšekk

Loosis osalemiseks registreeri oma kütusetšekk:

Sõit Liverpooli Klavani mängule algab Alexelast!

NB! Alexela Sooduskaardiga tankides osaled loosimises automaatselt & ei pea tšekki registreerima!

Avaldame vaheloosimise võitjad igal nädalal meie kodulehel

Hakka Alexela ärikliendiks ja teeme Sulle personaalse kütusepakkumise

 1. Alexela kampaania „Võida jalgpallireis 2017” (edaspidi Kampaania) korraldaja on AS Alexela Oil, Roseni 13, 10111 Tallinn (edaspidi Korraldaja). Kampaania toimub kooskõlas käesolevate reeglitega (edaspidi Reeglid). Kampaania Korraldajal on õigus muuta reegleid kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete kohaselt.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates Reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania periood on 01.06.2017 kuni 31.08.2017, Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eestis.
 4. Kampaania peaauhinnaks on reis neljale (4) inimesele Inglismaale Liverpool FC jalgpallimängule, mis loositakse välja Kampaania lõppedes. Peaauhinnaks on reis, mis sisaldab lennupileteid suunal Tallinn-Manchester-Tallinn, rongipileteid Manchesterist Liverpooli ja tagasi, olenevalt reisikavast 2-3 ööd majutust ning pileteid jalgpallimängule. Korraldaja ei garanteeri Ragnar Klavani osavõttu Liverpool FC jalgpallimängust. Lennupiletid, majutuse ja transpordi korraldab Korraldaja poolt valitud reisikorraldaja, kellel on kohustus Korraldaja määratud rahalisest piirangust (3000 eurot) kinni pidada. Reisijatele kehtivad reisikorraldaja reisitingimused.
 5. Auhinnareis kehtib reisimiseks perioodil oktoober-november 2017, vabade lennukohtade ning jalgpallimängu piletite olemasolul.
 6. Võitjaga lepitakse reisikuupäevad kokku eraldi pärast võitja väljakuulutamist. Võitja peab ette teatama reisikuupäevade valikust vähemalt 30 päeva.
 7. Kehtiva reisidokumendi (pass või ID kaart) hankimise kohustus lasub reisijatel. Korraldaja ei vastuta auhinnareisi ärajäämise eest reisijatest tulenevatel põhjustel.
 8. Reisijatel peab olema garanteeritud piisavate rahaliste vahendite olemasolu reisi ajal.
 9. Lisaauhindadeks on Ragnar Klavani autogrammiga jalgpallisärgid ja jalgpallid, mis loositakse välja iganädalaselt. Igal reedel alates 09.06.2017 loositakse Kampaania jooksul välja 2 lisaauhinda (1 jalgpallisärk ja 1 jalgpall Ragnar Klavani autogrammiga). Kokku loositakse Kampaania jooksul välja 26 lisaauhinda (13 jalgpallisärki ja 13 jalgpalli).
 10. Kampaanias osalemiseks tuleb tankida kampaaniaperioodi jooksul Alexela tanklas vähemalt 30 l kütust Alexela Sooduskaarti kasutades või Sooduskaardi puudumisel võtta ostutšekk vähemalt 30 l tankimise kohta ja registreerida otsutšekk kampaanialehel www.alexelaoil.ee. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. Üks vähemalt 30 l tankimise ostutšekk annab ühe hääle.
  Sooduskaardiga tankimisel toimub registreerimine loosimisel osalemiseks automaatselt Sooduskaardikaardi andmete alusel ja iga Sooduskaardiga tangitud 30 liitrit annab 1 hääle, iga järgnev 30 liitrit annab lisahääle. Kampaanias osalemine on tasuta.  
 11. Nädala jooksul registreeritud või loosimisele kvalifitseerunud 30l tankimised ei osale enam järgmise nädala lisaauhindade loosimisel, küll aga osalevad peaauhinna loosimisel.
 12. Ühte ostutšekki saab registreerida vaid ühe korra. Iga ostutšekk või iga Sooduskaardiga tangitud 30 liitrit osaleb peaauhinna loosimises ja ühe korra lisaauhindade loosimises.
 13. Peaauhinna võitja loositakse 08.09.2017. Selleks kuupäevaks arvutatakse kokku iga Kampaanias osaleja häälte arvud ning auhind loositakse välja juhuslikkuse generaatori abil.
 14. Peaauhinna võitja nimi avaldatakse internetilehel www.alexelaoil.ee 11. 09. 2017 ja Alexela Oili FB lehel ning temaga võetakse ühendust tema poolt Alexelale antud kontaktide kaudu 5 tööpäeva jooksul pärast loosimist. Iganädalaste lisaauhindade võitjate nimed avaldadatakse Kampaania perioodil igal esmaspäeval (alates 12.06.17) internetilehel www.alexelaoil.ee ja nendega võetakse ühendust nende poolt Alexelale antud kontaktide kaudu 5 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
 15. Kampaanias osalemisel ostutšeki registreerimisega on auhindade väljastamise aluseks kampaanialehel registreeritud tšeki esitamine. Auhindade kätteandmisel kontrollitakse võidutšekk üle.
 16. Auhindade kättesaamine toimub Alexela kontoris aadressil Roseni 13, Tallinn.
 17. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, võitja on kampaanialehel registreerides esitanud valeandmeid, esitatud tšekk ei vasta kampaania tingimustele või on võltsitud, kadunud või ei ole selgelt loetav, võitjaga ei ole hiljemalt 30. septembriks kontakti saadud.
 18. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejal tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaanias osaleja.
 19. Võite ei asendata osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega anta välja rahas. Auhind, mida võitja ei ole õigeaegselt välja lunastanud, väljastamisele ei kuulu.
 20. Kampaanias osalevad Alexela erakliendid, kes on vähemalt 18-aastased. Kampaanias ei osale Alexela ärikliendid. Kampaanias ei või osaleda ASi Alexela Oil ja reklaamiagentuur AGE McCann töötajad.
 21. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 22. Korraldaja ei võta vastutust Kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud Kampaania korraldamise tingimusi või esitanud Kampaania Korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (näiteks Kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele oma seadmega pääseda), mis ei ole toimunud Korraldaja süül.
 23. Kui peaauhinnaks olev reis hilineb või jääb ära Kampaania Korraldajast või reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel, ei korvata reisikahjusid ega uute piletite vormistamisega seotud kulutusi.
 24. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 25. Korraldaja ei vastuta võitjale ja/või võidu kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele võitude kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 26. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 31.10.2017 kirjalikult Korraldaja aadressile AS Alexela Oil, Roseni 13, 10111 Tallinn märgusõnaga „ Võida jalgpallireis 2017!ˮ või meiliaadressil alexela@alexela.ee .
 27. Kampaania Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Kampaania reeglid